11. Rodzinny Dom Dziecka, który planuje stworzyć Fundacja Happy Kids, powstanie w Dąbrówce Strumiany pod Zgierzem. Będzie to dom wyjątkowy. Dlaczego? Przez 1,5 roku pracując z architektami oraz osobami bezpośrednio wykonującymi tak trudny zawód, jakim jest rodzic zastępczy, stworzyliśmy projekt uwzględniający specyfikę, jaka charakteryzuje potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka dla jego prawidłowego funkcjonowania..

Projekt ten ma stanowić swoisty wzorzec dla rodzin, organizacji i instytucji, które chciałby prowadzić podobne domy. Będzie otwarty dla tych, którym bliska jest idea rodzinnej pieczy zastępczej na najwyższym poziomie.

Jest to również działanie, które stanowi początek szerszego projektu jakim jest przygotowanie i wdrażanie najwyższych standardów w rodzinnej opiece zastępczej w innych, już funkcjonujących rodzinnych domach dziecka w całej Polsce… a nasza Fundacja jest najlepszym przykładem, jaka powinna to być jakość..

MAMY
JUŻ
0
Wspieram DOM

Rodzinny Dom Dziecka
w Dąbrówce-Strumiany

Mamy już

940 zł

13. Rodzinny Dom Fundacji Happy Kids powstanie w Wałbrzychu i będzie pierwszym Domem Fundacji w województwie dolnośląskim.

Bardzo duże bezrobocie, zubożenie rodzin, brak perspektyw, powodują, iż w Wałbrzychu prawie codziennie dochodzi do odebrania dzieci rodzicom. Problem sieroctwa społecznego jest tam bardzo duży, a miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej cały czas brakuje.

Biorąc pod uwagę opisane wyżej problemy, zdecydowaliśmy o otwarciu naszego Domu w Wałbrzychu. Mimo iż Dom jeszcze nie został otwarty, już czeka na niego gromadka dzieci. Każde z nich jest ciężko doświadczone, tak jak sześcioletnia Natalka, która niedawno wyszła ze szpitala. Trafiła tam pobita przez swojego ojca. W wyniku przemocy traciła słuch w jednym uchu, a doznane krzywdy psychiczne będą ją prześladować jeszcze bardzo długo.

Setki takich historii, które codziennie do nas docierają, motywują nas do otwierania kolejnych Rodzinnych Domów Dziecka,. Wiemy, że czekają na nie dzieci, które marzą o prawdziwym Domu, Rodzinie i Miłości.

MAMY
JUŻ
0
Wspieram DOM

Rodzinny Dom Dziecka
w Wałbrzychu

Mamy już

440 zł

12. Rodzinny Dom Fundacji Happy Kids powstanie w Czastarach, w powiecie wieruszowskim. Będzie mieścił się w budynku, w którym kiedyś znajdował się posterunek policji. Budynek zostanie wyremontowany i zaadoptowany do potrzeb dzieci i młodzieży, którzy nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach.

W tym Domu schronienie znajdą również schronienie nastoletnie mamy ze swoimi dziećmi. Mamy te będą miały możliwość kontynuacji nauki i wychowywania swych dzieci pod okiem doświadczonych rodziców zastępczych.

Projekt wsparcia nastoletnich matek, które wywodzą się z pieczy zastępczej, jest pierwszym tego typu działaniem w Polsce. Nasza Fundacja chce w ten sposób odpowiedzieć na narastający problem społeczny braku opieki nad młodocianymi matkami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

MAMY
JUŻ
0
Wspieram DOM

Rodzinny Dom Dziecka
w Czastarach

Mamy już

420 zł